Odborná sdělení na Foniatrickém kongresu 2018 budou přijímána v době od 1.4.2018 do 30.6.2018 ve formě:

 • E-posterů
 • Kazuistiky
 • Instruktážních kurzů
 • Kulatých stolů – vyplní pouze moderátor kulatého stolu

E-postery

Organizátoři kongresu vyhlašují soutěž o nejlepší e-poster. Výherce bude oceněn finanční částkou ve výši 2 000,-Kč.

 • Cílem e-posterů je prezentace původní vědecké/klinické práce
 • E-poster vložte do šablony, která je k dispozici: zde
 • Poster by měl být rozdělen do 5ti částí: Úvod, Metody, Výsledky, Diskuse a Závěr. Doporučená velikost písma dle šablony nebo: NADPIS velikost písma 18; TEXT velikost písma 12
 • E-postery je možné umístit maximálně do 2 - 3 slidů! Čas bude monitorován!
 • E-postery budou publikovány v celém znění v elektronickém sborníku abstrakt
 • Postery budou přijímány pouze v elektronické formě (postery netiskněte) do 31. srpna 2018
 • Délka prezentace e-posterů: 5 minut (viz Program)
 • Online registrace e-posteru je k dispozici: zde

Během celého kongresu budou mít účastníci k dispozici jednotlivé E-postery na interaktivní tabuli v Malém sále, kde si mohou E-postery samostatně prohlížet.

Kazuistiky – volná sdělení

 • Cílem kazuistiky (volného sdělení) je informovat o zajímavém medicínském případu
 • Časový rozsah kazuistiky je 8 minut
 • Online registrace kazuistiky obsahuje pouze název kazuistiky a jméno přednášejícího
 • Online registrace je k dispozici: zde

Instruktážní kurzy

 • Cílem instruktážního kurzu (workshopu) je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu
 • Časový rozsah jednotlivých instruktážních kurzů je 30 minut
 • Online registrace abstrakt je k dispozici: zde

Dle programu kongresu (viz Program) budou zařazeny instruktážní kurzy na téma: Hlas, Sluch, Řeč, Polykání.

Kulaté stoly - pouze pro zvané přednášející

 • Cílem kulatých stolů je podat ucelený přehled současných poznatků k danému medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené diagnostické a terapeutické postupy
 • Trvání kulatého stolu: 60 minut
 • Online registrace abstrakt je k dispozici: zde

Dle programu kongresu (viz Program) budou zařazeny 3 kulaté stoly na téma: Hlas, Sluch a Řeč.

 • Kontakt:
  hana.vosahlikova
  @gmail.com
 • Místo:
  Hotel Floret v Průhonicích, Květnové náměstí 391
  Průhonice, 252 43
 • Termín:
  13. 9. - 15. 9. 2018

 

Organizátor akce

Hlasové centrum Praha, Medical Healthcom spol. s r.o.

 

logo-csorl-web.png